تولبار
تجربه های آموزشی - طرح درس
نمونه طرح درس پایه ی دوم پنجشنبه ۱۶ دی۱۳۸۹ 9:9
نمونه طرح درس پایه ی دوم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |

طرح درس سالانه درس علوم تجربی پایه اوّل ابتدایی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |

طرح درس علوم تجربی چهارم دوشنبه ۶ دی۱۳۸۹ 22:12
طرح فرآیند یاددهی – یادگیری درس  علوم              

موضوع :  سیارات منظومه ی شمسی      پایه ی : چهارم

  از صفحه ی 89 تا 91


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |

طرح درس پنجم دوشنبه ۶ دی۱۳۸۹ 15:54
 درس :هدیه های آسمانی             کلاس :  پنجم                موضوع: راهنمایان زندگی 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |

طرح درس بخوانیم پنجم دوشنبه ۶ دی۱۳۸۹ 14:35


عنوان :طرح درس بخوانیم


 موضوع :  اگر طبیعت زیبا ی ایران نباشد

پایه ی : پنجم

آموزشگاه : ……………..

سال تحصیلی :

تهیه کننده : ………………


 
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |

جدول طرح درس سالانه دوشنبه ۶ دی۱۳۸۹ 7:5
برای نوشتن طرح درس سالانه 5 مرحله زیر را دنبال کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |

طرح درس ریاضی دوشنبه ۶ دی۱۳۸۹ 6:56
طرح درس پایه اول

نام درس: ریاضی           پایه: اول دبستان   موضوع: طرح درس روزانه تفریق


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |